Pisani prijevodi

Pisani prijevodi obračunavaju se prema broju redaka – jedan normiran redak od 50 znakova. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

Visina nagrade iznosi:

1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna (* 0,66 EUR) ;

2. Za prijevod stručnih tekstova –prijevod zakona, propisa i standarda  7,50 kuna (* 1,00 EUR) po retku;

4. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;

5. Za HITAN PRIJEVOD obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

 

IZRAČUN CIJENE:

Konačna cijena se dobiva tako što se ukupan zbroj znakova prevedenog teksta (dobiven kompjuterskim izračunom) podjeli s 50, te tako dobijen broj pomnoži s 5 (cijena za standardne tekstove). Za ovjeru sudskog tumača taj se iznos povećava za 30%.

Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. Za OVJERENE prijevode, najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka, te iznosi 195,00 kn (* 25,88 EUR), za hitne prijevode 292,50 kn (*38,82 EUR).

Cijene za posebno zahtjevne prijevode utvrđuju se neposrednim dogovorom.

Usmeni prijevodi

Cijena za prevođenje izgovorenog teksta iznosi 300,00 kuna (*39,82 EUR) za svaki započeti sat.

U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

 

* fiksni tečaj konverzije 7,53450