Pisani prijevodi

Pisani prijevodi obračunavaju se prema broju redaka – jedan normiran redak od 50 znakova. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

Visina nagrade iznosi:

1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna ;

2. Za prijevod stručnih tekstova –prijevod zakona, propisa i standarda  7,50 kuna po retku;

4. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;

5. Za HITAN PRIJEVOD obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

IZRAČUN CIJENE:
Konačna cijena se dobiva tako što se ukupan zbroj znakova prevedenog teksta (dobiven kompjuterskim izračunom) podjeli s 50, te tako dobijen broj pomnoži s 5 (cijena za standardne tekstove). Za ovjeru sudskog tumača taj se iznos povećava za 30%.
Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 20 redaka. Za OVJERENE prijevode, najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 20 redaka, te iznosi 130,00 kn, za hitne prijevode 150,00 kn.

Cijene za posebno zahtjevne prijevode utvrđuju se neposrednim dogovorom.

Usmeni prijevodi

Cijena za prevođenje izgovorenog teksta iznosi 300,00 kuna za svaki započeti sat.

U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

LEKTURA

Lektura teksta podrazumijeva stilsku i jezičnu obradu teksta: uklanjanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka te stilsku doradu rečeničnih konstrukcija (sintaksa). Cijena lekture iznosi - po normiranom retku = 2,5 kuna.