Način (format) zaprimanja i slanja prijevoda

Prijevodi se zaprimaju kao ispis na papiru, na svim vrstama računalnih datoteka, na CD-u, DVD-u i ostale vrste zapisa, putem elektronske pošte (e-mail), telefaksom, redovnom poštom te, naravno, i osobnim preuzimanjem!
U dogovoru s Vama, te prema Vašim potrebama, prijevodi se isporučuju na Vama pogodan i naknadno usuglašen način.
OVJERENI prijevodi se šalju poštom, putem e-maila u pdf-formatu kao kopija ovjerenog prijevoda, telefaksom kao kopije ovjerenog prijevoda.