Prijevodi

a. PISMENI PRIJEVOD
i. BEZ OVJERE
ii. S OVJEROM (S PEČATOM SUDSKOG TUMAČA)
Službeni prijevod

b. USMENI PRIJEVOD
i. konsekutivni prijevod – prijevod po izgovorenom
ii. simultani prijevod - direktan prijevod bez zastoja

Pregled obavljenih prijevoda

 • diplome
 • društveni ugovori
 • elaborati o procjeni tržišne vrijednosti
 • izvodi iz Matične knjige rođenih
 • izvodi iz Matične knjige vjenčanih
 • izvodi iz sudskog registra Trgovačkog suda
 • izvodi o rastavi
 • natječajne dokumentacije (tenderi)
 • oporuke
 • osobni dokumenti
 • prezentacije
 • projekti pretpristupnih fondova Europske unije
 • promidžbeni tekstovi i brošure, letci
 • reklamni tekstovi
 • sudske odluke
 • sudske presude
 • sudska rješenja
 • svjedodžbe
 • ugovori
 • ugovori o osnivanju
 • zakoni