Sudski tumač
Ivana Lambaša, dipl.oec.

Sudski tumač Ivana Lambaša
  • *izvorni govornik njemačkog jezika (materinji jezik)
  • *rođena u Laupheimu 1978., živjela i školovala se u Ehingenu do 1998. na ehingenškoj gimnaziji (Abitur)
  • * od 1998. -2002. Visoka škola za turizam, smjer nautički turizam u Šibeniku
  • *APIEL (Advanced Placement International English Language Examination), 1997., Ispit iz engleskog jezika položen u Ehingenu, a koji se vrednuje na preko 200 sveučilišta u Sjedinjenim američkim državama, a među ostalima i na Columbia University, Bradley, Berkley, Harvard, Yale.....
  • *aktivno učenje i prakticiranje engleskog jezika 12 godina
  • *iskustvo u preko 1000 prijevoda bez ijedne reklamacije